FAZA 1 (1.-12. Mjesec): Provedeno istraživanje 1 – RAE, zdravstveni status i stavovi trenera na uzorku mladih sportaša (n>= 480) i uzorku trenera (n>=40); Raspisan natječaj za zapošljavanje postdoktoranda, Donesena odluka o izboru na radno mjesto postdoktoranda; Prikupljene ponude, provedena procedura i nabavljena istraživačka oprema; Odluka o uspostavi projektnog ureda pri KIFST; Odluka ili Ugovor o osiguranom prostoru za smještaj laboratorija (Partner Grad Split); Izrađena web stranica; opremljen laboratorij za sportske talente; izrađena baza podataka ispitanika; Održana edukacija za trenere (n>=20) na temu biološke dobi i selekcije u sportu, Priopćenje s održane najavne konferencije za medije izrađeno i poslano medijima, Imenovan ambasador projekta iz redova vrhunskih sportaša; imenovani koordinatori ispred Nacionalnih sportskih saveza; konstruirani upitnici o zdravstvenom statusu i stavovima trenera o biološkoj dobi, upitnici digitalizirani i postavljeni na surveymonkey platformu, Prikupljene izjave roditelja o sudjelovanju maloljetnika u istraživanju.

FAZA 2 (13.-30. Mjesec): Provedeno istraživanje 2a – Somatska dob, Prva vremenska točka (n>=240); Provedeno istraživanje 3 – Koštana dob, (n>=80); Provedeno istraživanje 4 – Glikolizacija lgGa (n>=80), spirometrijski parametri, frekvencija srca I krvni tlak; Provedeno istraživanje 5a – Kontraktilnost skeletnih mišića (TMG)- prva vremenska točka (n>=120); u proces publiciranja upućen znanstveni rad u okviru Teme: RAE, zdravstveni status i stavovi trenera.(A1, WoS/Scopus >=Q4)

FAZA 3 (31.- 48. mjesec): Provedeno istraživanje 2b – Somatska dob, druga vremenska točka (n>=240); Provedeno istraživanje 5b – Kontraktilnost skeletnih mišića (TMG)- druga vremenska točka (n>=120); u proces publiciranja upućen znanstveni rad u okviru TEME: Biološka i kronološka dob mladih hrvatskih sportaša. (A1, WoS/Scopus >=Q4) Priopćenje s rezultatima projekta s održane završne konferencije za medije izrađeno i poslano medijima; U proces publiciranja u časopise referencirane u WoS/Scopus bazi podataka upućen znanstveni rad u okviru TEME: kronološka i biološka dob mladih hrvatskih sportaša; U proces publiciranja upućen znanstveni rad u okviru TEME: instrumenti za procjenu Biološke dobi i kontraktiktilnih svojstva skeletne muskulature. U časopisima referenciranim u Wos/Scopus bazi podataka do završetka projekta publicirana minimalno 2 znanstvena rada. (A1, WoS/Scopus >=Q4),

>>> Očekivani rezultati