Istraživači se slažu u zaključku da je jedna od ključnih tema u procesu identifikacije, usmjeravanja i razvoja mladih sportaša određivanje dobi ispitanika. U literaturi se susrećemo s različitim terminima kao što su: kronološka dob, relativna dob, biološka dob, koštana dob, trenažna dob, stanična dob itd.

Kronološka dob je trenutna vremenska udaljenost od datuma rođenja određene osobe. Izražava se u godinama, mjesecima i danima te se u sportu, najčešće koristi za grupiranje sportaša po uzrasnim kategorijama (npr. Kadet,juniori, seniori itd). Istraživanja su pokazala da se osobe iste kronološke dobi mogu značajno razlikovati u različitim biološko-fiziološkim pokazateljima od kojih je jedan dio važan za identifikaciju i razvoj talenata te uspješnost u određenom sportu.

TEMA 1: RAE (eng. realative age effect) – (hrv relativni dobni efekt )

Relativna dob je pokazatelj datuma (mjeseca) rođenja u okviru kalendarske godine.

Istraživačka pitanja:

 • U kojoj mjeri treneri koriste suvremene znanstvene spoznaje o metodama procjene biološke dobi ?
 • Postoji li RAE efekt u analiziranim sportovima RH ?
 • Postoje li razlike u RAE između članova nacionalnih selekcija/uspješnih klubova i ostalih mladih hrvatskih sportaša?
 • Postoje li razlike u RAE između članova nacionalnih selekcija/uspješnih klubova ekipnih i pojedinačnih sportova ?

TEMA 2: Biološka dob

Biološkom dobi nazivamo biološko sazrijevanje koje se može značajno razlikovati u dinamici i tempu od ispitanika do ispitanika (Beunen i Malina, 2008). Ovisno o stupnju biološkog sazrijevanja djecu možemo promatrati kao osobe čija je biološka dob: a) u skladu, b) ispred ili c) kasni u odnosu na kronološku dob (Malina, Bouchard i Bar-Or, 2004).

Istraživačka pitanja:

 • Postoje li razlike u biološkoj dobi između članova mladih hrvatskih nacionalnih selekcija/uspješnih klubova i ostalih sportaša ?
 • Postoje li razlike u biološkoj dobi članova mladih nacionalnih selekcija/uspješnih klubova između ekipnih i pojedinačnih sportova ?

TEMA 3: Instrumenti za procjenu biološke dobi i kontraktilnih svojstava mišićne muskulature

Istraživačka pitanja:

 • Upotrebna vrijednost procjena biološke dobi (koštane zrelosti) snimanjem lijeve šake DXA/RTG uređajem (Gilsanz, 2001; Kemper, 2000) na uzorku mladih hrvatskih sportaša (zlatni standard)
 • Upotrebna vrijednost metode procjene somatske dobi (Mirwald i sur., 2002) u procesu razvoja sportskih talenata na uzorku mladih hrvatskih sportaša
 • Upotrebna vrijednost informacija o razini glikozilacije IgGa (Kristić i sur., 2013), sistoličko/dijastoličkog tlaka i srčane frekvencije u procesu razvoja sportskih talenata na uzorku mladih hrvatskih sportaša
 • Upotrebna vrijednost neinvazivne TMG metode analize kontraktilnih svojstava skeletne mišića u procesu razvoja sportskih talenata (Šimunič i sur., 2011)

Hipoteze:

 • H1: Treneri sustavno ne koriste suvremene znanstvene spoznaje o metodama procjene biološke dob
 • H2: Postoji RAE efekt u analiziranim sportovima RH
 • H3: Postoje značajne razlike u RAE efektu između članova nacionalnih selekcija/vrhunskih klubova i ostalih mladih hrvatskih sportaša
 • H4: Ne postoje značajne razlike u RAE između članova nacionalnih selekcija/vrhunskih klubova ekipnih i pojedinačnih sportova iste kronološke dobi
 • H5: Postoje značajne razlike u biološkoj dobi između članova mladih hrvatskih nacionalnih selekcija i ostalih sportaša
 • H6: Postoje značajne razlike u biološkoj dobi između članova mladih nacionalnih selekcija ekipnih i pojedinačnih sportova
 • H7: Metoda procjene biološke dobi (koštane zrelosti) snimanjem lijeve šake DXA uređajem ima pragmatičnu upotrebnu vrijednost u procesu razvoja sportskih talenata i primjenjiva je na uzorku mladih hrvatskih sportaša
 • H8: Metode procjene somatske dobi ima pragmatičnu upotrebnu vrijednost u procesu razvoja sportskih talenata i primjenjiva je na uzorku mladih hrvatskih sportaša
 • H9: Informacije o razini glikozilacije IgGa imaju pragmatičnu upotrebnu vrijednost u procesu razvoja sportskih talenata
 • H10: TMG neinvazivna metoda analize kontraktilnih svojstava skeletnih mišića ima pragmatičnu upotrebnu vrijednost u procesu razvoja sportskih talenata

>>> Ciljevi