Identifikacija talenata u sportu pretpostavlja prepoznavanje darovitih s ciljem maksimalnog ostvarenja njihovih potencijala, pri čemu se često zanemaruje biološka i relativna dob. Ciljevi projekta su: 1) Ojačati hrvatski potencijal razvoja sportskih talenata povezivanjem: nacionalnih saveza, trenera i znanstvenih institucija, 2) Istražiti povezanost biološke i relativne dobi sa postignutim rezultatima, 3) Generirati nova znanja u području biološke dobi i kontraktilnih svojstava skeletnih mišića, 4) Ojačati svijest o važnosti biološke dobi u procesu razvoja sportskih talenata. Na uzorku (n=>480) sportaša registriranih pri nacionalnim savezima (n=5), prikupit će se podaci o: spolu, kronološkoj/biološkoj/relativnoj dobi, postignutim rezultatima, zdravstvenom i reprezentativnom statusu. Relativna dob će se temeljiti na datumima rođenja. Procjena biološke dobi provest će se: a) metodom procjene somatske zrelosti, b) analizom glikozilacije IgG-a koja se mijenja s dobi i c) metodom procjene koštane zrelosti snimanjem šake ispitanika. Kontraktibilna svojstva skeletnih mišića analizirat će se primjenom neinvazivne TMG metode. Istražit će se upotrebna vrijednost primijenjenih metoda na uzorku ispitanika podijeljenih na tri subuzorka: a) usporen , b) normalan i c) ubrzan razvoj. Primjenom HI kvadrat testa ispitat će se značajnost razlika u proporcijama zastupljenosti uspješnih, odnosno neuspješnih sportaša. Doprinos prediktora uspješnosti u pojedinom sportu ispitivat će se primjenom naprednih regresijskih modela. Realizacija projektnih aktivnosti rezultirat će: a) provjerom postojanja RAE efekta, b) provjerom upotrebne vrijednosti primijenjenih metoda procjene biološke dobi i kontraktilnih svojstava skeletnih mišića. Za očekivati je da primjena rezultata u praksi doprinese smanjenju pogrešaka u selekciji, smanjenju odustajanja od sporta i uspostavi nacionalnog sport talent sustava.

>>>Uvod/Problem