Doprinos području istraživanja, razvoju društva i gospodarstva ogleda se u stvaranju preduvjeta i korištenju rezultata istraživanja u procesu uspostave Hrvatskog nacionalnog talent sustava koji će omogućiti da Vrhunski sportski rezultati potencijalno talentiranih sportaša, pridonesu ekonomskom i zdravstvenom prosperitetu, kao i smanjenju odustajanja od bavljenja sportom uvjetovanog pogreškama u selekciji, odnosno ne poznavanjem i ne uvažavanjem važnosti relativne i biološke dobi za procese razvoja sportskih talenata.

Potencijalna korist krajnjeg korisnika, odnosno potencijalno darovitog djeteta ogleda se u stvaranju pretpostavki za sustavnu procjenu biološke dobi dostupne svim sportašima, roditeljima i njihovim trenerima kako bi se smanjile pogreške i odustajanje od sporta te omogućio razvoj potencijala i stvorila prilika za sportsku uspješnost što većem broju darovite djece.

Korisnici rezultata istraživanja pored maloljetnih sportaša i njihovih roditelja su i: nacionalni sportski savezi, selektori nacionalnih selekcija, te reprezentativni i klupski treneri, kao i istraživači koji će dobivene spoznaje koristiti za rješavanje istraživačkih problema u području razvoja i unaprjeđenja sustava detekcije i razvoja sportskih talenata.