Glavni istraživač

dr. sc. Dražen Čular

Kineziološki tim

dr. sc. Ana Kezićdr. sc. Sunčica Delaš-Kalinskidr. sc. Zoran Grgantov
dr. sc. Igor JelaskaMatej Babić
doktorand
Tea Bešlija
posdoktorand

Biomedicinski tim

dr. sc. Vladimir Ivančevdr. sc. Tina Tičinović-Kurirdr. sc. Damir Zubacdr. sc. Zoran Valić

Biotehnološki tim / Psihološki tim

?
dr. sc. Marija Pezer Nina Briški – doktorand????Ana Majić – doktorand